Serveis que els oferim


A Conca Advocats els oferim assessorament i gestió en tot tipus d’afers relacionats en el següents camps:


Servei


A Conca Advocats, no tant sols resoldrem els seus dubtes sinó que li direm com ha d’actuar en cada cas, estudiarem la documentació que ens aporti, redactarem cartes de reclamació, contractes de lloguer i altres escrits jurídics, i negociarem si cal amb la part contraria; tot això a uns preus competitius.Professionalitat


El nostre servei es caracteritza per la dedicació, serietat, discreció, professionalitat i eficàcia. El nostre tracte és directe i personal essent l’eix de la nostra filosofia aconseguir la confiança duradora amb el client, en el compromís, la transparència, la qualitat del servei, i l’obtenció d’un resultat satisfactori.


Confiança

Còmic

Els oferim la claredat, la tranquil·litat i l’eficàcia necessàries quan sorgeixi algun problema ja que la nostra activitat es porta a terme tant en l’àmbit de la direcció lletrada contenciosa en els jutjats i tribunals de Justícia com en el de l’assessoria jurídica preventiva.


Dret Civil

Les nostres principals actuacions en Dret Civil, entre d’altres que ens poden consultar, són:


Dret Penal

Les nostres principals actuacions en Dret Penal, entre d’altres que ens poden consultar, són:


Dret Familiar

Les nostres principals actuacions en Dret Familiar, entre d’altres que ens poden consultar, són:


Dret Laboral

Les nostres principals actuacions en Dret Laboral, entre d’altres que ens poden consultar, són:


Dret Mercantil

Les nostres principals actuacions en Dret Mercantil, entre d’altres que ens poden consultar, són:


Dret Administratiu

Les nostres principals actuacions en Dret Administratiu, entre d’altres que ens poden consultar, són:


Mediació

La mediació és un procés de resolució de conflictes reconegut per la llei, en el qual les parts voluntàriament i per si mateixes intenten arribar a un acord amb l'ajuda d'un mediador.

Aquest procés es basa en la Voluntarietat, la Imparcialitat i neutralitat, la confidencialitat, la bona fe, que exigeix actuar amb honestedat i col·laborant amb l'altra part per arribar a un acord.
Quins casos poden tractar en mediació?
Els conflictes privats, com poden ser: